Najpomembnejša lastnost zvočniških kablov - kalkulator


Datum objave:

je UPORNOST! 

Vedno, ko v električnem toku poganjamo nizko impedančno breme kot so zvočniki, nas lahko najbolj skrbi električna upornost tj. stopnja omejevanja toka v tokokrogu. Seveda so še druge pomembne lastnosti kabla, kot sta induktivnost in kapacitivnost. Vendar so pri napačni izbiri kabla s preveliko upornostjo izgube lahko tako velike, da postanejo drugi parametri irelevantni. Vsekakor moramo najti zvočniški kabel z nizko upornostjo!

Dve glavni posledici slabih zvočniških kablov s preveliko upornostjo sta:

  • izguba zaradi vmesnega člena in
  • faktor dušenja.

 

Medčlenska izguba ali izguba zaradi vmesnega člena

Medčlenska izguba je mera, ki opisuje izgubo, ki jo povzroči prekomerna upornost kabla ali katera druga dodatna vmesna komponenta, ki se nahaja med ojačevalcem in zvočnikom. Ponavadi se ta izguba izraža v decibelih. Decibel je znanstveno gledano le enota brez dimenzije, ki se uporablja za izražanje razmerja med spremenljivo in fiksno količino. Njegova najbolj znana uporaba je pri izražanju jakosti zvoka, vendar decibel nikakor ni omejen na zvok. Medčlenska izguba se računa po sledeči formuli:

Izguba = 20 * log (
Rzvocnika  / (Rzvocnika + Rkabla
)

Zaradi poenastavitve smo predpostavili, da uporabljamo idealen ojačevalec z izhodno impedanco enako 0

Izguba moči se pokaže v manjši jakosti zvoka, ki ga zvočnik zmore proizvesti. Da bi 8 Ohmski zvočnik izgubil 1 dB zvoka zaradi slabega kabla, bi moral imeti kabel upornost 1 Ohma.

Izguba = 20 * log(
8 / (8+1)
) = -1.02 dB

Izgube so torej lahko občutne, vendar se poznajo šele pri večjih upornostih oz. dolgih kablih.

S povečevanjem upornosti kablov, začne sistem pešati. Ojačevalec začne delovati kot vir toka in frekvenčni odziv zvočnika sledi vzponom in padcem lastne impedančne krivulje.

Če torej želimo zmanjšati vpliv upornosti kablov na slušnost, je dobro, če uporabljamo kable, ki povzročijo izgubo manjšo od 0,2 dB.

 

Kalkulator, ki računa impedanco kabla glede na material, iz katerega je kabel narejen

Snov iz katere je kabel
FrekvencakHz (ponavadi 1kHz)
Dolžina kabla v mmmm
Premer kabla v mmmm (npr 3,4 mm)
Specifična upornost materiala (ρ)* 10-8 Ω.m
Impedanca kabla (Zk)

Faktor dušenja

Faktor dušenja je razmerje med impedanco zvočnikov in impedanco vira in opisuje sposobnost ojačevalca, kako dobro nadzoruje neželjeno gibanje zvočniške membrane. Z neželjenim gibanjem mislimo na gibanje, ki ga proizvede zvočniški driver po tistem, ko je signal prenehal delovati. Frekvenca zvoka, ki se ob tem pojavu proizvede je blizu resonačni frekvenci premikajočega se sistema (driverja). Pogost opis tega pojava je "overhang" oz. "one note bass". V tem primeru je impedanca vira Rkabla + Rojačevalca, vendar smo rekli, da Rojačevalca obravnavamo kot 0, zato se bomo osredotočili samo na impedanco kabla.

Faktor dušenja =
Zzvocnika  / Zvira 

Faktor dušenja je precej zlorabljen izraz v HiFi svetu, pri velikih vrednostih je njegov vpliv zanemarljiv, pri premajhnih vrednostih pa lahko ruši linearnost sistema. Premajhen faktor bo povzročil enake težave kot smo jih opisali pri preveliki medčlenski izgubi. Če je upornost vira izredno visoka, se bo to poznalo tudi s pojavom "boomy bass"-a oz. odmevajočega, bobnečega basa brez energije in preciznosti.

Strokovnjaki pravijo, da je glede na meritve najmanjši priporočen faktor dušenja 20, za "hardcore" avdiofile pa se priporoča faktor vsaj 50.

Večji kot so driverji bolj se na njih občuti vpliv dušenja. Največje probleme povzroča dušenje nizkotoncev in subwooferjev. Njihova masa je relativno velika in njihovo vpetje relativno šibko, zato je njihovo mehansko dušenje majhno in posledično ima električno dušenje na njih odločilen vpliv. Visokotonci pa s svojo majhno maso in trdnim vpetjem uspešno kljubujejo vplivom neželjenega gibanja.

Izračunajte največjo dovoljeno impedanco kabla, pri kateri bo vaš sistem še vedno dobro igral

Impedanca zvočnika (Zz)Ω (npr 8 Ω)
Izhodna impedanca ojačevalca (Zo)Ω (npr 0,2 Ω)
Manj je več: Soulution ojačevalec 710 ima izhodno impedanco 0,001 Ω
Željen faktor dušenja
Impedanca kabla (Zk)
Če dobite negativno vrednost v polju "Impedanca kabla", potem željen faktor dušenja v vašem sistemu ni mogoč.
Manjša kot je izhodna upornost ojačevalca, višje faktorje dušenja lahko sistem dosega.