Vizualizacija ritma - Kako iz notnega zapisa razbrati ritem?


Datum objave:

V tem videju John Varney prikaže intuitivni, drugačen način vizualizacije ritma. Pri zapisu glasbe si note vedno sledijo od leve proti desni in si je ritem težje predstavljati.