Pogoji poslovanja

Oblika pogodbe

Ti pogoji veljajo samo za potrošnike, in ne veljajo za blago, kupljeno v komercialne namene s strani organizacij kot so podjetja, izobraževalne in vladne ustanove.

Ti prodajni pogoji veljajo za vse proizvode, ki jih prodaja Audio serum d.o.o., s sedežem na naslovu Parmova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, registrirano v Sloveniji, kot podjetje z matično številko 6444466000, davčno številko: SI34555510, v AJPESu registrirano pod številko: Srg 2013/37607  ("Dobavitelj"). Dobavitelj je zavezanec za DDV.

Dobavitelj ni dolžan dostaviti kakršnokoli blago, dokler ni prejel in sprejeli vašega naročila in ni prejel plačila za vaše naročilo v celoti. Sprejem vašega naročila bo Dobavitelj sporočil preko e-pošte v trenutku odpreme izdelkov. Sprejem vašega naročila se bo obravnaval kot popoln in dokončen v trenutku, ko vam Dobavitelj pošlje e-pošto (tudi, v primeru, da vi te e-pošte niste dobili).

E-poštno sporočilo, ki se vam pošlje ob naročilu, je namenjeno pojasnilu in potrditvi vašega naročila. Toda do sprejema vaše ponudbe za nakup blaga ne bo prišlo dokler Dobavitelj ne odpremi vašega naročila.

Dobavitelj si pridržuje pravico spremeniti te pogoje brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo veljale za bodoče nakupe.

Opis in cena blaga

Za blago veljajo pravila razpoložljivosti. Če po prejemu vašega naročila blaga, ki ste ga naročili ni na voljo, vas bo dobavitelj o tem v najkrajšem možnem času obvestil. Vsota, ki ste jo že plačali, vam bo vrnjena.

Dobavitelj si bo prizadeval, da bodo cene na Dobaviteljevi spletni strani v času naročila točne. Če se ugotovi, da je prišlo do napake, vas bo Dobavitelj o tem obvestil in vam ponudil potrditev naročila po pravilni ceni ali odstop od naročila. Če Dobavitelj v roku 8 dni ne dobi potrdila, da se strinjate z novo ceno, bo naročilo avtomatsko preklicano. Če se odločite naročilo preklicati, vam bo vsota, ki ste jo že plačali, vrnjena.

Poleg cene, boste morda morali plačati tudi stroške dostave.

Dobavitelj jamči, da bo blago ob dostavi ustrezalo dobaviteljevim opisom. Vaša odgovornost pa je pred naročilom preveriti ustreznost blaga za vaše namene. Dobavitelj si pridržuje pravico do takih manjših sprememb v specifikaciji, materialih ali načrtu, ki se mu zdijo potrebna ali zaželjena.

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Naročilo

Po tem, ko kupec opravi naročilo preko e-trgovine, bo na svoj email dobil predračun in pogoje dobave. Kupoprodajna pogodba med dobaviteljem in kupcem je sklenjena šele, ko se kupec pisno strinja s pogoji opisanimi v predračunu in v email sporočilu. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za dobavitelja kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (tj. elektronsko sporočilo o potrditvi strinjanja s predračunom) je v elektronski obliki shranjena na strežniku dobavitelja.

Plačilo

Za plačilo blaga in stroškov dostave se lahko uporabi katerakoli metoda plačila, bi je označena na Dobaviteljevi strani v času naročila. Plačilo zapade pred datumom dobave. Rok plačila je bistvenega pomena pri naročilu.

Nobena dostava ne bo izvedena dokler Dobavitelj ne prejme plačila v celoti.

Plačilo morate izvesti vi in v celoti, brez kakršnihkoli odbitkov iz naslova pobota, popusta, ... ali drugih razlogov, razen če imate veljavno sodno odredbo za zahtevani znesek, ki je enak takšnemu odbitku in ga mora Dobavitelj plačati vam.

Plačilo po predračunu pomeni, da boste po izvedbi naročila dobili email s predračunom. V kolikor se odločite, da predračuna v predvidanem roku ne boste plačali, se naročilo avtomatsko prekliče.

Dostava

Blago, ki ga naročite bo dostavljeno na naslov, ki ste ga o naročilu navedli, vendar velja, da Dobavitelj nekaterih dobave ne more opraviti izven Slovenije.

Če dostave ni mogoče opraviti na vaš naslov iz razlogov, ki so pod nadzorom dobavitelja, vas bo Dobavitelj o tem obvestil v najkrajšem možnem času. Hkrati bo povrnil že plačano vsoto.

Če namerno ne prevzamete blaga (iz razlogov ali okoliščin, ki niso pod nadzorom Dobavitelja), se bo Dobavitelj morda odločil za eno od sledečih možnosti:

 • skladiščiti blago do dejanske dostave, v tem primeru vam bo Dobavitelj zaračunal dodatne stroške skaldiščenja (vključno z zavarovanjem), ali
 • prodajo blaga po najugodnejši lahko dostopni ceni, v tem primeru bo od vsote odbil stroške skladiščenja in prodaje in vam pripisal morebitni presežek cene, za katero ste se vi dogovorili oz. vam izdal račun za morebitni primanjklaj do cene, za katero ste se vi dogovorili,

Če ne prevzamete blaga, ker ste odstopili od pogodbe, vam bo Dobavitelj povrnil plačilo blaga razen stroške neuspešne dostave.

Dobavitelj se bo prizadeval dostaviti blago v najkrajšem možnem času od trenutka, ko je prejel vaše naročilo. Vendar Dobavitelj ne prevzema odgovornpsti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki ste jo utrpeli zaradi razumne ali neizogibne zamude pri dostavi. V tem primeru vas bo Dobavitelj o tem obvestil tako, ko bo mogoče.

Po prejemu vašega naročila vam bomo prosili, da dostavljeni paket pregledate in podpišete, da je prišel v dobrem stanju. Če vsebino paketa ne morete preveriti v tistem trenutku, vas prosimo, da podpišete stanje paketa kot "NEPREVERJEN". Če tega ne storite, lahko to vpliva na morebitne garancijske zahtevke, ki jih boste želeli izvesti.

Vsakršno napako, škodo, pomanjkljivost morate Dobavitelju sporočiti v pisni obliki v roku 2 dni po vročitvi. V kolikor je podano takojšnje obvestilo o škodi ali izgubi nastali med dostavo in v kolikor se dokaže, da je napaka nastala med dostavo, je možno uveljavljati zavarovanje in popravilo / zamenjavo poškodovanega izdelka. To velja samo v primeru, da je bil paket zavarovan.

Strošek dostave se za vsako naročilo izračuna posebej. Po vašem naročilu se bo Dobavitelj pozanimal o dostavi pri dostavnih službah (DPD, Pošta Slovenije, ...), o čemer vas bo Dobavitelj v najkrajšem možnem času obvestil. Natančen strošek dostave boste dobili na email skupaj s predračunom. V kolikor se odločite, da predračuna ne boste plačali, se naročilo avtomatsko prekliče.

Poštnino zaračunavamo po naslednjem ceniku: DPD cenik

Izposoja in testiranje opreme

Dobavitelj daje kupcu možnost izposoje in/ali testiranja blaga, kadar je ta v dvomih o pravilnosti izbire blaga, kompatibilnosti ali kadar gre za popolnoma nove produkte.

Blago na izposojo in/ali testiranje lahko kupec dobi le na podlagi dogovora s prodajalcem in potrjene naročilnice za največ 3 delovne dni, če ni drugače dogovorjeno.

Ko kupec prevzame blago, se prepriča o stanju blaga in s podpisom dokumenta »Izdaja reverza« to tudi potrdi.

Blago mora kupec vrniti Dobavitelju brezhibno, nepoškodovano, s popolno in nepoškodovano embalažo ter vsemi pritiklinami.

V primeru, da kupec neupravičeno zamuja z vračilom blaga ali pa je le-to vrnjeno nepopolno, se kupec obveže kupiti najeto blago. Kupec blago obdrži v svoji lasti, Dobavitelj pa mu za blago izstavi račun.

Izposoja je možna samo z osebnim prevzemom.

Tveganje

Od trenutka dostave prevzemate vso odgovornost za blago.

Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last Dobavitelja. Lastništvo nad blagom prevzamete vi, ko Dobavitelj v celoti prevzame vaše plačilo za:

 • blaga in
 • vse ostale vsote, ki so ali bodo nastale iz vaše pogodbe

Dobavitelj ima pravico izterjati plačilo za blago, ne glede na to, da je lastništvo kateregakoli blaga še vedno v rokah dobavitelja.

Pravica do odstopa od nakupa

Za pogodbo velja, da imate pravico odstopiti od pogodbe v roku 14 dni, brez da bi za odstop morali navesti razlog. To odstopno obdobje se začne z dnem, ko je blago fizično prevzeto.

Za uveljavljanje pravice do odstopa, nas morate o svoji odločitvi, da odstopate od pogodbe, obvestiti s pisno izjavo po pošti ali na kontaktni internetni naslov (Audio Serum doo, Parmova 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA, info@audio-serum.si).

Blago je potrebno vrniti po pošti ali izročiti osebno brez nepotrebnega odlašanja in v roku 14 dni od dneva, ko ste nas o vaši odpovedi obvestili. Rok je izpolnjen, če je blago odposlano pred iztekom 14-dnevnega roka. Stroške vrnitve blaga nosite sami.

Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za potrošni material, v primeru, da sta bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena.

Dobavitelj vrne celotno kupnino, najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

Kupec blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

Vračilo bomo povrnili preko istih plačilnih sredstev, kot ste jih uporabili vi ob plačilu (vključno z darilnimi boni), razen če ste se z nami dogovorili drugače.

Garancija

Vsi novi izdelki, ki jih dobavitelj dobavlja, imajo zajamčeno garancijo delovanja brez napak, za obdobje 24 mesecev od dneva dobave (če ni navedeno drugače). Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice kot potrošnik.

Ta garancija ne velja za kakršnekoli napake na izdelkih, ki izhajajo iz normalne obrabe, namerne poškodbe, nesreče, vaše malomarnosti ali malomarnosti katerekoli tretje osebe, uporabe, ki ni v skladu z dobaviteljevimi priporočili, neupoštevanja dobaviteljevih navodil, kakršnihkoli sprememb ali popravil izvedenih brez odobritve dobavitelja.

Če je bilo dobavljeno blago poškodovano pri dostavi, morate o tem obvestiti dobavitelja pisno preko e-poštnega naslova prikazano spodaj v 2 delovnih dneh.

Če se na dobavljenem blagu pokaže napaka pred iztekom garancijskega obdobja ali imate kakršnokoli drugo pritožbo glede blaga, morate dobavitelja obvestiti pisno preko e-poštnega naslova prikazanega soidaj, v najkrajšem možnem času. Vsekakor pa najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko ste napako, škodo ali pritožbo odkrili oz. bi jo morali odkriti.

Stvarna napaka

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Dobavitelja v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in Dobavitelju omogočiti, da stvar pregleda.

Dobavitelj ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil Dobavitelja o napaki, ima pravico od Dobavitelja zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila Dobavitelju znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je Dobavitelj izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Promocijske kode s popusti

Dobavitelj bo občasno izdajal kode s popusti.

Kode s popusti ne vplivajo na ceno pakiranja in pošiljanja. Vsaka koda se lahko uporabi le enkrat na osebo, hkrati se lahko uporabi le ena koda na transakcijo. Kode s popusti se ne morejo uporabiti skupaj z drugimi popusti, kuponi ali ponudbami. Veljajo samo za polno, na spletni strani oglaševano ceno. Kode se lahko uporabijo le v trenutku nakupa in se ne morejo uporabiti za naročila, ki so že oddana. Nobeni popusti se ne morejo uporabljati za Darilne kartice.

Dobavitelj si pridržuje pravico po lastni izbiri umakniti kode s popusti.

Za vse kode s popusti veljajo tudi lastni pogoji uporabe.

Kupon za naslednji nakup

Dobavitelj ob naročilu določenih izdelkov ponuja popust za naslednji nakup.

Tako pridobljen kupon se lahko koristi ob kateremkoli prihodnjem nakupu. Kupon ne vpliva na ceno pakiranja in pošiljanja. Vsak kupon se lahko uporabi le enkrat na osebo, hkrati se lahko uporabi le en kupon na transakcijo. Kupon se ne more uporabiti skupaj z drugimi popusti, kodami ali ponudbami. Kupon velja samo za polno, na spletni strani oglaševano ceno. Kupon se lahko uporabi le v trenutku nakupa in se ne more uporabiti za naročila, ki so že oddana. Kupon se ne more uporabljati za Darilne kartice.

Dobavitelj si pridržuje pravico po potrebi razveljaviti kupon.

Če kupon uporabite za naročilo, od katerega odstopite vi ali Dobavitelj, ali se odločite za vrnitev vsega naročenega blaga, vam bo Dobavitelj vrnil plačan denar, porabljen kupon pa bo še naprej veljal za porabljenega.

Omejitev odgovornosti

Skupna odgovornost dobavitelja, ki izhaja iz te pogodbe, iz odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo in kršitvijo zakonskih dolžnosti), zavajanja, povrnitve v prejšnje stanje ali drugih dejanj, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem ali predvidevim izjavanjem tega sporazuma, je omejena na ceno plačanega blaga.

Nič v teh pogojih ne izključuje ali omejuje dobaviteljeve odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe zaradi malomarnosti dobavitelja ali dobaviteljevega goljufivega zavajanja.

Varovanje osebnih podatkov

Dobavitelj se zavezuje, da bo sprejel vse razumne previdnostne ukrepe, da bi podatki o vašem naročilu in plačilu ostali varni. Razen v primeru Dobaviteljeve malomarnosti, dobavitelj ne prevzema odgovornosti za morebiten nepooblaščen dostop do vaših informacij.

Veljavna zakonodaja

Ti pogoji prodaje in dobave blaga bodo predmet slovenskega prava. Pristojnosti za reševanje vseh sporov, ki bi izhajalii iz te pogodbe, bo reševalo slovensko sodišče v Ljubljani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Dobavitelj ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Dobavitelj na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma SRPS.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Fotografije

Dobavitelj si zelo prizadeva objavljati samo preverjene in pravilne fotografije. Če opazite kakšno napako, nas o tem obvestite.

Starostne omejitve

Soglašate, da izpolnjujete pogoje starostnih omejitev za nakup in/ali uporabo izdelkov, ki imajo morda uradne starostne omejitve.

Višja sila

Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti v primerih, ko je dostava izdelkov onemogočena ali otežena s strani tretje sile, na katero dobavitelj nima vpliva. Med te sile se štejejo dejanja narave, vstaje, nemiri, poplave, suše, požari, zakonodaja ali kakršna koli dejanja s strani podjetij tretjih oseb ali posameznikov, ki z dobaviteljem niso v pogodbenem razmerju.Naš naslov
Audio Serum d.o.o.
Parmova 25
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)1 320 60 23

Email: info@audio-serum.si